DIJAGNOSTIČKI CENTAR HRAM BEOGRAD

DIJAGNOSTIČKI CENTAR HRAM

Dijagnostički centar Hram, od svog početka 2000. godine, posluje kao visoko specijalizovana ustanova koja se bavi radiološkom dijagnostikom.

Pregledi na magnetnoj rezonanci i skeneru

Pregledi na magnetnoj rezonanci obavljaju se na najsavremenijem aparatu od 1.5 Tesla Simens-simfony, kojim se, zahvaljujući superiornom softveru i posebnom kompletu zavojnica za svaki pojedinačni deo tela, postiže izuzetna preciznost pregleda i rezolucija slike, značajno bolja u poređenju sa drugim aparatima iste jačine.

Pregledi na skeneru (CT-kompjuterizovana tomografija) vrše se na Simensovom multislajsnom aparatu koji obezbeđuje izuzetno kratko trajanje pregleda i maksimalnu preciznost.

pogodnosti uz ski karticu

Za sve korisnike SKI KARTICE Dijagnostički centar Hram u Beogradu pripremio je 20% popusta na pune cene po cenovniku za usluge magnetne rezonance MR i multisjajnog skenera MSCT.

20% popusta na pune cene po cenovniku za usluge magnetne rezonance MR i multisjajnog skenera MSCT.