FIZIO GROUP BEOGRAD

centar za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i trening

Fizio Group je jedinstveni centar za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, trening i regenerativnu medicinu baziran u Beogradu, jedan od najvećih u jugoistočnoj Evropi. Fizio Group je osnovan 2018. godine, kad smo počeli sa radom kao Fizio Tim. Fizio Tim je centar za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i kineziterapiju, koji je nastao 2018. godine. Fizio Tim se može pohvaliti ne samo najsavremenijim aparatima za terapiju i rehabilitaciju, već i izuzetno širokim spektrom usluga i metoda lečenja. Do danas smo se proširili na 4 lokacije i zapošljavamo više od 30 fizioterapeuta, trenera i drugih stručnjaka iz oblasti kojima se bavimo.

Naš tim čine lekari, fizioterapeuti i treneri sa višegodišnjim iskustvom, koje su sticali radom u najeminentnijim ordinacijama u zemlji, kao i na stručnim edukacijama koje redovno pohađaju.

Lokacije: Fizio Tim Vračar (Orlovića Pavla 2), Fizio Tim Novi Beograd (Milentija Popovića 5v), Fizio Perform Senjak (Vase Pelagića 48), Fizio Perform Kids Beogradski Sajam (Bulevar Vojvode Mišića 37)

Fizikalna i kinezi terapija

Fizikalna terapija je proces koji će uticati na vaš oporavak i poboljšanje funkcionisanja lokomotornog aparata sa ciljem lakšeg obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Fizikalna terapija se koristi prilikom problema koji ograničavaju kretanje, pokret i otežavaju kvalitet života, a cilj njene primene je da se u što kraćem roku otkloni bol, omogući oporavak i vrati pokretljivost pacijentima sa ciljem što bržeg povratka na svakodnevne aktivnosti. U Fizio Group-u koristimo i kombinujemo različite vrste, metode i tehnike terapije, sa ciljem da što bolje odgovorimo na individualne potrebe svakog pacijenta.

Kinezi terapija predstavlja lečenje pokretom. To je jedna od najvažnijih metoda medicinske rehabilitacije, gde se pokret koristi zarad uspostavljanja optimalnog funkcionisanja koštano-mišićnog sistema i organizma u celini. Kineziterapija ima za cilj da poveća obim pokreta, utiče na povećanje mišićne snage, istezanje skraćenih mišića, održavanje pravilnog držanja tela… Vežbe koje se primenjuju u kineziterapiji se dele na pasivne i aktivne (aktivno-potpomognute, aktivne-nepotpomognute i aktivne vežbe sa opterećenjem). Pasivne vežbe izvodi terapeut, jer pacijent nije u mogućnosti da izvede pokret aktivacijom sopstvene muskulature. Aktivne vežbe izvodi pacijent samostalno uz pun obim pokreta, ali uz nadzor terapeuta. Aktivno nepotpomognute vežbe predstavljaju glavni deo kineziterapije – mišić je sposoban da samostalno izvede pun pokret.

pogodnosti uz ski karticu

Za sve vlasnike SKI KARTICE Fizio Group obezbeđuje popust od 20% na fizikalnu i kinezi terapiju.

20% popusta na fizikalnu i kinezi terapiju