U polje search ukucajte ili skenirajte bar kod sa SKI KARTICE kako bi proverili ko je vlasnik i da li je kartica validna na današnji dan.